تبلیغات
اس ام اس و جوک - اس ام اس عاشقانه


در پلك های چشمات لانه كردم پلك نزن خرابم می كنی

اگر كسی را دوست داری به حال خود رهایش كن ...اگر برگشت از آن توست واگر برنگشت همان بهتر كه رهایش كردی چون دیر یا زود می رفت

عشق مثل هوا همه جا جاریست تو نفس هایت را كمی عمیق تر بكش

عشق با زمان فراموش می شود و زمان هم با عشق

 به تهرانیه میگن مبارک باشه.حالا دخترتو به کی شوهر دادی؟
میگه غریبه نیست ، دامادمونه.

زندگی قصه مرد یخ فروشی است كه از او پرسیدند فروختی?
گفت نخریدند تمام شد